قرعه کشی ساعتی بازار مرکز تجاری کیش

تاریخ انتشار : 31 شهریور 1398

جهت شرکت در قرعه کشی کد مرجع تراکنش خود را که از کارتخوان ایران کیش خرید نموده اید به سامانه ۵۰۰۰۱۰۰۰۷۶۹ ارسال و امتیاز بگیرید . 

 

با خرید از

دستگاه کارتخوان ایران کیش

مبلغ 000\000\100  ریال

به ۲ نفر

در تاریخ

۳۱\۰۶\۹۸